بانوان ۴۰ درصد نخبگان مازنی را تشکیل می دهند

بانوان ۴۰ درصد نخبگان مازنی را تشکیل می دهند
رئیس بنیاد نخبگان مازندران با اشاره به شناسایی ۸۰۰ نخبه در استان، گفت: بانوان؛ ۴۰ درصد نخبگان مازنی را تشکیل می دهند.

بانوان ۴۰ درصد نخبگان مازنی را تشکیل می دهند

رئیس بنیاد نخبگان مازندران با اشاره به شناسایی ۸۰۰ نخبه در استان، گفت: بانوان؛ ۴۰ درصد نخبگان مازنی را تشکیل می دهند.
بانوان ۴۰ درصد نخبگان مازنی را تشکیل می دهند

فروش بک لینک

دانلود موزیک