بالاخره سیف درباره نتایج برجام راست گفت یا دروغ!

بالاخره سیف درباره نتایج برجام راست گفت یا دروغ!

دستگاه دیپلماسی کشورمان به جای به کارگیری ادبیات مبهم و توجیه اظهارات مقامات غربی، به مردم بگوید رئیس بانک مرکزی درباره نتایج برجام، به طرف آمریکایی دروغ گفته با واقعیت‌ها را بیان کرده است.

بالاخره سیف درباره نتایج برجام راست گفت یا دروغ!

(image)

دستگاه دیپلماسی کشورمان به جای به کارگیری ادبیات مبهم و توجیه اظهارات مقامات غربی، به مردم بگوید رئیس بانک مرکزی درباره نتایج برجام، به طرف آمریکایی دروغ گفته با واقعیت‌ها را بیان کرده است.
بالاخره سیف درباره نتایج برجام راست گفت یا دروغ!

لایسنس نود 32 ورژن 4

روزنامه قانون