بازی پرسپولیس پشت درهای بسته!

بازی پرسپولیس پشت درهای بسته!

تیم فوتبال پرسپولیس اولین بازی دوستانه خود در فصل جدید برابر تیم گل ابریشم را پشت درهای بسته برگزار می‌کند.

بازی پرسپولیس پشت درهای بسته!

(image)

تیم فوتبال پرسپولیس اولین بازی دوستانه خود در فصل جدید برابر تیم گل ابریشم را پشت درهای بسته برگزار می‌کند.
بازی پرسپولیس پشت درهای بسته!

90ورزشی