بازی فرهاد مجیدی گواردیولا را تحت تاثیر قرار داد!

بازی فرهاد مجیدی گواردیولا را تحت تاثیر قرار داد!

 جورج گواردیولاگفت: اگر مجیدی جوان‌تر بود می‌توانست در یکی از باشگاه‌های بزرگ اروپا بازی کند.

بازی فرهاد مجیدی گواردیولا را تحت تاثیر قرار داد!

(image)

 جورج گواردیولاگفت: اگر مجیدی جوان‌تر بود می‌توانست در یکی از باشگاه‌های بزرگ اروپا بازی کند.
بازی فرهاد مجیدی گواردیولا را تحت تاثیر قرار داد!

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 3

ganool review