بازی انتخاباتی دولت با ترس شروع شد!

بازی انتخاباتی دولت با ترس شروع شد!

دولت بازي انتخابات را با ترس آغاز كرده است. حمله به شهردار تهران به تلافي اينكه با وجود قرار داشتن تحت تحريم دولت، شهر را اداره كرده، يا به روزنامه وطن امروز بابت اينكه اهل تعارفات و بده بستان نيست،

بازی انتخاباتی دولت با ترس شروع شد!

(image)

دولت بازي انتخابات را با ترس آغاز كرده است. حمله به شهردار تهران به تلافي اينكه با وجود قرار داشتن تحت تحريم دولت، شهر را اداره كرده، يا به روزنامه وطن امروز بابت اينكه اهل تعارفات و بده بستان نيست،
بازی انتخاباتی دولت با ترس شروع شد!

عکس جدید اینستاگرام