بازیگر زن سینما: «حاج قاسم» همواره زنده باشی/ با تمام وجودم برای اسرا دعا می‌کنم

بازیگر زن سینما: «حاج قاسم» همواره زنده باشی/ با تمام وجودم برای اسرا دعا می‌کنم

بازیگر زن سینما و تلویزیون عنوان کرد: ای خاک برسر من که یادم میرود اگر هستم بخاطر وجود شهدا و کسانی است که برای من و شما جانشان را فدا کردند.

بازیگر زن سینما: «حاج قاسم» همواره زنده باشی/ با تمام وجودم برای اسرا دعا می‌کنم

(image)

بازیگر زن سینما و تلویزیون عنوان کرد: ای خاک برسر من که یادم میرود اگر هستم بخاطر وجود شهدا و کسانی است که برای من و شما جانشان را فدا کردند.
بازیگر زن سینما: «حاج قاسم» همواره زنده باشی/ با تمام وجودم برای اسرا دعا می‌کنم

خرید بک لینک

تکنولوژی جدید