بازیکنی که برانکو او را نمی‌خواست پرسپولیسی شد!+عکس

بازیکنی که برانکو او را نمی‌خواست پرسپولیسی شد!+عکس

ازیکنی که نامش در لیست خرید برانکو نبود،با سرخ پوشان قرارداد بست.

بازیکنی که برانکو او را نمی‌خواست پرسپولیسی شد!+عکس

(image)

ازیکنی که نامش در لیست خرید برانکو نبود،با سرخ پوشان قرارداد بست.
بازیکنی که برانکو او را نمی‌خواست پرسپولیسی شد!+عکس

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی