بازیکنان ملوان برای ماندن تیم در لیگ برتر هم قسم شدند

بازیکنان ملوان برای ماندن تیم در لیگ برتر هم قسم شدند

سرمربی تیم فوتبال ملوان پیش از شروع تمرین یک ساعت با بازیکنان تیمش جلسه گذاشت.

بازیکنان ملوان برای ماندن تیم در لیگ برتر هم قسم شدند

(image)

سرمربی تیم فوتبال ملوان پیش از شروع تمرین یک ساعت با بازیکنان تیمش جلسه گذاشت.
بازیکنان ملوان برای ماندن تیم در لیگ برتر هم قسم شدند

بک لینک رنک 1

بازی