بازیکنان جوان ما راهنمایی غلط می‌گیرند/ اگر همه ایران برای نکونام مراسم بگیرند باز هم کم است

بازیکنان جوان ما راهنمایی غلط می‌گیرند/ اگر همه ایران برای نکونام مراسم بگیرند باز هم کم است

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران گفت: شما هم دیدید که تیم ما در هر دو نیمه بهتر از استقلال کار کرد با اینکه مدت کمی است که دور هم هستیم عالی کار کردند.

بازیکنان جوان ما راهنمایی غلط می‌گیرند/ اگر همه ایران برای نکونام مراسم بگیرند باز هم کم است

(image)

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران گفت: شما هم دیدید که تیم ما در هر دو نیمه بهتر از استقلال کار کرد با اینکه مدت کمی است که دور هم هستیم عالی کار کردند.
بازیکنان جوان ما راهنمایی غلط می‌گیرند/ اگر همه ایران برای نکونام مراسم بگیرند باز هم کم است

خرید رنک گوگل

باران فیلم