بازیکنان استقلال به خاطر پیروزی بر فولاد ۴ میلیون پاداش گرفتند

بازیکنان استقلال به خاطر پیروزی بر فولاد ۴ میلیون پاداش گرفتند

بازیکنان تیم فوتبال استقلال پاداش ویژه‌ای که هیات مدیره برای آن‌ها در نظر گرفته بود، دریافت کردند.

بازیکنان استقلال به خاطر پیروزی بر فولاد ۴ میلیون پاداش گرفتند

(image)

بازیکنان تیم فوتبال استقلال پاداش ویژه‌ای که هیات مدیره برای آن‌ها در نظر گرفته بود، دریافت کردند.
بازیکنان استقلال به خاطر پیروزی بر فولاد ۴ میلیون پاداش گرفتند

آپدیت نود 32 ورژن 5

تلگرام