بازگشت رونالدو به تمرینات

بازگشت رونالدو به تمرینات

 بعد از تساوی ناباورانه پرتغال مقابل ایسلند رونالدو از هواداران تشکر کرد.

بازگشت رونالدو به تمرینات

(image)

 بعد از تساوی ناباورانه پرتغال مقابل ایسلند رونالدو از هواداران تشکر کرد.
بازگشت رونالدو به تمرینات

عکس