بازداشت مدیران سابق صداوسیما صحت ندارد

بازداشت مدیران سابق صداوسیما صحت ندارد

روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی، خبر برخی رسانه ها مبنی بر بازداشت مدیران سابق صدا و سیما به اتهام تضییع حقوق بیت المال را اصلاح كرد.

بازداشت مدیران سابق صداوسیما صحت ندارد

(image)

روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی، خبر برخی رسانه ها مبنی بر بازداشت مدیران سابق صدا و سیما به اتهام تضییع حقوق بیت المال را اصلاح كرد.
بازداشت مدیران سابق صداوسیما صحت ندارد

بک لینک رنک 7

car