بازداشت روزنامه‌نگاران منتقد دولت ترکیه در روزهای آتی

بازداشت روزنامه‌نگاران منتقد دولت ترکیه در روزهای آتی

یک منبع نزدیک به دولت ترکیه اعلام کرد: روزنامه‌نگاران سرشناس منتقد دولت در روزهای آتی بازداشت خواهند شد.

بازداشت روزنامه‌نگاران منتقد دولت ترکیه در روزهای آتی

(image)

یک منبع نزدیک به دولت ترکیه اعلام کرد: روزنامه‌نگاران سرشناس منتقد دولت در روزهای آتی بازداشت خواهند شد.
بازداشت روزنامه‌نگاران منتقد دولت ترکیه در روزهای آتی

سپهر نیوز