بارندگی امسال ۲ درصد از حد نرمال کمتر بود/ ۳۰۰ هزار حلقه غیرمجاز وجود دارد

بارندگی امسال ۲ درصد از حد نرمال کمتر بود/ ۳۰۰ هزار حلقه غیرمجاز وجود دارد

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع ایران با اشاره به وضعیت آب‌های زیرزمینی‌ ایران گفت: ‌در حال حاضر سالانه بیش از ۶ میلیارد مترمکعب مخازن آب‌های زیرزمینی کاهش می‌یابد.

بارندگی امسال ۲ درصد از حد نرمال کمتر بود/ ۳۰۰ هزار حلقه غیرمجاز وجود دارد

(image)

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع ایران با اشاره به وضعیت آب‌های زیرزمینی‌ ایران گفت: ‌در حال حاضر سالانه بیش از ۶ میلیارد مترمکعب مخازن آب‌های زیرزمینی کاهش می‌یابد.
بارندگی امسال ۲ درصد از حد نرمال کمتر بود/ ۳۰۰ هزار حلقه غیرمجاز وجود دارد

موزیک سرا