بارش برف دربرخی مسیرها/ ترافیک روان در جاده‌های کشور

بارش برف دربرخی مسیرها/ ترافیک روان در جاده‌های کشور

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور از بارش برف در محورهای آدربایجان غربی خبر داد و گفت: در حال حاضر در محور کندوان هم شاهد بارش برف هستیم.

بارش برف دربرخی مسیرها/ ترافیک روان در جاده‌های کشور

(image)

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور از بارش برف در محورهای آدربایجان غربی خبر داد و گفت: در حال حاضر در محور کندوان هم شاهد بارش برف هستیم.
بارش برف دربرخی مسیرها/ ترافیک روان در جاده‌های کشور