بارسلونا با ۵ گل اسپانیول را در هم شکست/ هت‌تریک دیگری برای مسی

بارسلونا با ۵ گل اسپانیول را در هم شکست/ هت‌تریک دیگری برای مسی
تیم فوتبال بارسلونا در شبی که لیونل مسی هت تریک کرد برابر اسپانیول به بردی پرگل دست یافت.

بارسلونا با ۵ گل اسپانیول را در هم شکست/ هت‌تریک دیگری برای مسی

تیم فوتبال بارسلونا در شبی که لیونل مسی هت تریک کرد برابر اسپانیول به بردی پرگل دست یافت.
بارسلونا با ۵ گل اسپانیول را در هم شکست/ هت‌تریک دیگری برای مسی