ای کاش دولت به جای اختصاص یک مبلغ کلان به ناوگان هوایی کمی هم به فکر وضعیت جاده‌ها بود

ای کاش دولت به جای اختصاص یک مبلغ کلان به ناوگان هوایی کمی هم به فکر وضعیت جاده‌ها بود

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان با اشاره به حادثه چند روز گذشته مبنی بر جان باختن تعدادی از سربازان هموطنانمان در جاده گفت: ای کاش دولت به جای اختصاص یک مبلغ کلان به ناوگان هوایی کمی هم به فکر وضعیت جاده‌ها بود.

ای کاش دولت به جای اختصاص یک مبلغ کلان به ناوگان هوایی کمی هم به فکر وضعیت جاده‌ها بود

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان با اشاره به حادثه چند روز گذشته مبنی بر جان باختن تعدادی از سربازان هموطنانمان در جاده گفت: ای کاش دولت به جای اختصاص یک مبلغ کلان به ناوگان هوایی کمی هم به فکر وضعیت جاده‌ها بود.
ای کاش دولت به جای اختصاص یک مبلغ کلان به ناوگان هوایی کمی هم به فکر وضعیت جاده‌ها بود

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی