اینتر صدر جدول را موقتا در اختیار گرفت

اینتر صدر جدول را موقتا در اختیار گرفت
تیم فوتبال اینتر میلان به طور موقت در صدر جدول رقابتهای سری آ ایستاد.

اینتر صدر جدول را موقتا در اختیار گرفت

تیم فوتبال اینتر میلان به طور موقت در صدر جدول رقابتهای سری آ ایستاد.
اینتر صدر جدول را موقتا در اختیار گرفت