ایلیا کاکشینسکی تجهیزات پزشکی بلاروس را در نمایشگاه اینوتکس ارائه کرد

ایلیا کاکشینسکی تجهیزات پزشکی بلاروس را در نمایشگاه اینوتکس ارائه کرد

نماینده شرکت لمت بلاروس در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۱۶، تجهیزات پزشکی با تکنولوژی بلاروس را ارائه کرد.

ایلیا کاکشینسکی تجهیزات پزشکی بلاروس را در نمایشگاه اینوتکس ارائه کرد

(image)

نماینده شرکت لمت بلاروس در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۱۶، تجهیزات پزشکی با تکنولوژی بلاروس را ارائه کرد.
ایلیا کاکشینسکی تجهیزات پزشکی بلاروس را در نمایشگاه اینوتکس ارائه کرد

موزیک سرا