ایران و ونزوئلا به دنبال مکانیزم جدیدی برای بازار نفت هستند

ایران و ونزوئلا به دنبال مکانیزم جدیدی برای بازار نفت هستند

رئیس جمهور ونزوئلا گفت با ایران توافق کرده که خواهان برگزاری نشست روسای دولت های عضو و غیر عضو اوپک در سه ماهه نخست سال آینده میلادی شوند تا در خصوص استراتژی حاکم بر بازار نفت تصمیم گیری شود.

ایران و ونزوئلا به دنبال مکانیزم جدیدی برای بازار نفت هستند

(image)

رئیس جمهور ونزوئلا گفت با ایران توافق کرده که خواهان برگزاری نشست روسای دولت های عضو و غیر عضو اوپک در سه ماهه نخست سال آینده میلادی شوند تا در خصوص استراتژی حاکم بر بازار نفت تصمیم گیری شود.
ایران و ونزوئلا به دنبال مکانیزم جدیدی برای بازار نفت هستند