ایران و سوریه در نشست پاریس درباره سوریه شرکت می‌کنند

ایران و سوریه در نشست پاریس درباره سوریه شرکت می‌کنند

فرانسه می‌گوید ایران و سوریه در نشست آتی پاریس درباره سوریه شرکت خواهند کرد.

ایران و سوریه در نشست پاریس درباره سوریه شرکت می‌کنند

(image)

فرانسه می‌گوید ایران و سوریه در نشست آتی پاریس درباره سوریه شرکت خواهند کرد.
ایران و سوریه در نشست پاریس درباره سوریه شرکت می‌کنند

فروش بک لینک

تلگرام