ایران بهترین گزینه برای ساخت نیروگاه «راغون» است

ایران بهترین گزینه برای ساخت نیروگاه «راغون» است

کارشناسان تاجیک معتقدند که جمهوری اسلامی ایران بهترین گزینه برای ساخت نیروگاه برق آبی «راغون» در تاجیکستان می‌باشد.

ایران بهترین گزینه برای ساخت نیروگاه «راغون» است

(image)

کارشناسان تاجیک معتقدند که جمهوری اسلامی ایران بهترین گزینه برای ساخت نیروگاه برق آبی «راغون» در تاجیکستان می‌باشد.
ایران بهترین گزینه برای ساخت نیروگاه «راغون» است

دانلود موزیک