ایران انفجارهای تروریستی شمال سوریه را محکوم کرد

ایران انفجارهای تروریستی شمال سوریه را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه انفجارهای تروریستی امروز در منطقه قامشلی در شمال سوریه که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان سوری شد را محکوم و با بازماندگان این حادثه ابراز همدردی کرد.

ایران انفجارهای تروریستی شمال سوریه را محکوم کرد

(image)

سخنگوی وزارت امور خارجه انفجارهای تروریستی امروز در منطقه قامشلی در شمال سوریه که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان سوری شد را محکوم و با بازماندگان این حادثه ابراز همدردی کرد.
ایران انفجارهای تروریستی شمال سوریه را محکوم کرد

لوکس بلاگ