ایران از هیچ کمکی به مالی دریغ نمی‌کند

ایران از هیچ کمکی به مالی دریغ نمی‌کند

محمد جواد ظریف در نشست مشترک فعالان اقتصادی ایران و مالی گفت: امروز ما شاهد عزم دو کشور ایران و مالی برای گسترش همه جانبه روابط هستیم.

ایران از هیچ کمکی به مالی دریغ نمی‌کند

(image)

محمد جواد ظریف در نشست مشترک فعالان اقتصادی ایران و مالی گفت: امروز ما شاهد عزم دو کشور ایران و مالی برای گسترش همه جانبه روابط هستیم.
ایران از هیچ کمکی به مالی دریغ نمی‌کند

تلگرام