ایرانی‌ها خلأ گردشگران روس را در ترکیه پر کردند

ایرانی‌ها خلأ گردشگران روس را در ترکیه پر کردند

یک رسانه‌ای ترکیه‌ای از حضور گسترده جهانگردان ایران در یکی از مناطق مهم گردشگری این کشور و رضایت فروشندگان محلی بابت رونق گرفتن کسب و کار خبر داد.

ایرانی‌ها خلأ گردشگران روس را در ترکیه پر کردند

(image)

یک رسانه‌ای ترکیه‌ای از حضور گسترده جهانگردان ایران در یکی از مناطق مهم گردشگری این کشور و رضایت فروشندگان محلی بابت رونق گرفتن کسب و کار خبر داد.
ایرانی‌ها خلأ گردشگران روس را در ترکیه پر کردند

روزنامه ایران

فانتزی