ایجاد مناطق ‌آزاد بدون زیربنا منجر به شکاف‌ اجتماعی اقتصادی می‌شود

ایجاد مناطق ‌آزاد بدون زیربنا منجر به شکاف‌ اجتماعی اقتصادی می‌شود

جنبش دانشجویی بوشهر در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس در مورد منطقه آزاد بوشهراعلام کردند: ما دانشجویان دانشگاه‌های بوشهر معتقدیم بدون ایجاد زیر بناهایی که لازمه مناطق آزاد اقتصادی هستند، ایجاد این مناطق تنها به شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی منجر خواهد شد.

ایجاد مناطق ‌آزاد بدون زیربنا منجر به شکاف‌ اجتماعی اقتصادی می‌شود

(image)

جنبش دانشجویی بوشهر در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس در مورد منطقه آزاد بوشهراعلام کردند: ما دانشجویان دانشگاه‌های بوشهر معتقدیم بدون ایجاد زیر بناهایی که لازمه مناطق آزاد اقتصادی هستند، ایجاد این مناطق تنها به شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی منجر خواهد شد.
ایجاد مناطق ‌آزاد بدون زیربنا منجر به شکاف‌ اجتماعی اقتصادی می‌شود

فروش بک لینک قوی

دانلود آهنگ آذری