اگر مقصر غارت ۲میلیاردی دولت قبل است، کل اموال ایران با بی‌احتیاطی‌های این دولت غارت می‌شود!

اگر مقصر غارت ۲میلیاردی دولت قبل است، کل اموال ایران با بی‌احتیاطی‌های این دولت غارت می‌شود!

دبیر انجمن اسلامی دانشگاه تربیت مدرس گفت: اگر یک بی‌احتیاطی دولت قبل باعث شده ۲ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران توسط آمریکا غارت شود، پس بی‌احتیاطی‌های بی‌شماری که دولت در برجام صورت داده، باعث غارت همه اموال بلوکه شده مردم می‌شود.

اگر مقصر غارت ۲میلیاردی دولت قبل است، کل اموال ایران با بی‌احتیاطی‌های این دولت غارت می‌شود!

(image)

دبیر انجمن اسلامی دانشگاه تربیت مدرس گفت: اگر یک بی‌احتیاطی دولت قبل باعث شده ۲ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران توسط آمریکا غارت شود، پس بی‌احتیاطی‌های بی‌شماری که دولت در برجام صورت داده، باعث غارت همه اموال بلوکه شده مردم می‌شود.
اگر مقصر غارت ۲میلیاردی دولت قبل است، کل اموال ایران با بی‌احتیاطی‌های این دولت غارت می‌شود!

آپدیت نود 32 ورژن 7