اگر مشخص شود مدرس خطا کرده با وی برخورد می‌کنیم/ به دنبال عامل پرتاب کوکتل مولوتف به محوطه دانشگاه هستیم

اگر مشخص شود مدرس خطا کرده با وی برخورد می‌کنیم/ به دنبال عامل پرتاب کوکتل مولوتف به محوطه دانشگاه هستیم

مدیر امور دانشجویی دانشگاه غیر انتفاعی سجاد در خصوص اتفاقات روز گذشته این دانشگاه به بیان توضیحاتی پرداخت.

اگر مشخص شود مدرس خطا کرده با وی برخورد می‌کنیم/ به دنبال عامل پرتاب کوکتل مولوتف به محوطه دانشگاه هستیم

(image)

مدیر امور دانشجویی دانشگاه غیر انتفاعی سجاد در خصوص اتفاقات روز گذشته این دانشگاه به بیان توضیحاتی پرداخت.
اگر مشخص شود مدرس خطا کرده با وی برخورد می‌کنیم/ به دنبال عامل پرتاب کوکتل مولوتف به محوطه دانشگاه هستیم

دانلود فیلم جدید