اگر سید جلال اشتباه می کرد می گفتید در حد پرسپولیس نیست؟/ گل صحیح ما پذیرفته نشد

اگر سید جلال اشتباه می کرد می گفتید در حد پرسپولیس نیست؟/ گل صحیح ما پذیرفته نشد

سرمربی پرسپولیس گفت:اولین بازی خانگی ما در حضور تماشاگران پرشور متاسفانه نتیجه دلخواه نداشت.

اگر سید جلال اشتباه می کرد می گفتید در حد پرسپولیس نیست؟/ گل صحیح ما پذیرفته نشد

(image)

سرمربی پرسپولیس گفت:اولین بازی خانگی ما در حضور تماشاگران پرشور متاسفانه نتیجه دلخواه نداشت.
اگر سید جلال اشتباه می کرد می گفتید در حد پرسپولیس نیست؟/ گل صحیح ما پذیرفته نشد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی