اگر به حرف میرحسین موسوی گوش می‌کردیم تبدیل به «شاه کوچک» می‌شد

اگر به حرف میرحسین موسوی گوش می‌کردیم تبدیل به «شاه کوچک» می‌شد

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: حصر براساس نظر شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته، زیرا اگر بنا باشد این افراد محکوم شوند جرمشان تا حد محاربه پیش خواهد رفت و حکم بسیار سنگینی خواهد داشت.

اگر به حرف میرحسین موسوی گوش می‌کردیم تبدیل به «شاه کوچک» می‌شد

(image)

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: حصر براساس نظر شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته، زیرا اگر بنا باشد این افراد محکوم شوند جرمشان تا حد محاربه پیش خواهد رفت و حکم بسیار سنگینی خواهد داشت.
اگر به حرف میرحسین موسوی گوش می‌کردیم تبدیل به «شاه کوچک» می‌شد

فروش بک لینک

مرکز فیلم