اکونومیست: ترامپ صلاحیت ریاست جمهوری ندارد/آمریکا دوران خطرناکی را سپری می کند

اکونومیست: ترامپ صلاحیت ریاست جمهوری ندارد/آمریکا دوران خطرناکی را سپری می کند
یک روزنامه انگلیسی در سرمقاله خود درباره انفعال رئیس جمهور آمریکا در مقابل اقدامات خشونت بار طرفداران جنبش سفیدبرترپندارها نوشت که واکنش نرم «دونالد ترامپ» به نژادپرستان در واقع ریشه در سرشت وی دارد.
اعتمادآنلاین-یک روزنامه انگلیسی در سرمقاله خود درباره انفعال رئیس جمهور آمریکا در مقابل اقدامات خشونت بار طرفداران جنبش سفیدبرترپندارها نوشت که واکنش نرم «دونالد ترامپ» به نژادپرستان در واقع ریشه در سرشت وی دارد.
نشریه انگلیسی «اکونومیست» در سرمقاله خود درباره انفعال رئیس جمهور آمریکا در مقابل اقدامات خشونت بار سفیدبرترپندارها نوشت که واکنش نرم «دونالد ترامپ» به نژادپرستان در واقع ریشه در سرشت وی دارد.
این نشریه نوشته است که حامیان «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا دو استدلال در حمایت از وی مطرح می کنند؛ نخست اینکه او یک تاجر است و می تواند مانع از زیاده روی های دولت شود و دوم اینکه او با از بین بردن تابوهای سیاسی نخبگان مایل به چپ، به آمریکا کمک خواهد کرد تا دوباره قامت راست کند. اما از همان ابتدا نیز این تفکرات به مانند آرزوهایی بیش نبود. پس از کنفرانس خبری ترامپ در تاریخ 15 آگوس …

اکونومیست: ترامپ صلاحیت ریاست جمهوری ندارد/آمریکا دوران خطرناکی را سپری می کند

یک روزنامه انگلیسی در سرمقاله خود درباره انفعال رئیس جمهور آمریکا در مقابل اقدامات خشونت بار طرفداران جنبش سفیدبرترپندارها نوشت که واکنش نرم «دونالد ترامپ» به نژادپرستان در واقع ریشه در سرشت وی دارد.
اعتمادآنلاین-یک روزنامه انگلیسی در سرمقاله خود درباره انفعال رئیس جمهور آمریکا در مقابل اقدامات خشونت بار طرفداران جنبش سفیدبرترپندارها نوشت که واکنش نرم «دونالد ترامپ» به نژادپرستان در واقع ریشه در سرشت وی دارد.
نشریه انگلیسی «اکونومیست» در سرمقاله خود درباره انفعال رئیس جمهور آمریکا در مقابل اقدامات خشونت بار سفیدبرترپندارها نوشت که واکنش نرم «دونالد ترامپ» به نژادپرستان در واقع ریشه در سرشت وی دارد.
این نشریه نوشته است که حامیان «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا دو استدلال در حمایت از وی مطرح می کنند؛ نخست اینکه او یک تاجر است و می تواند مانع از زیاده روی های دولت شود و دوم اینکه او با از بین بردن تابوهای سیاسی نخبگان مایل به چپ، به آمریکا کمک خواهد کرد تا دوباره قامت راست کند. اما از همان ابتدا نیز این تفکرات به مانند آرزوهایی بیش نبود. پس از کنفرانس خبری ترامپ در تاریخ 15 آگوس …
اکونومیست: ترامپ صلاحیت ریاست جمهوری ندارد/آمریکا دوران خطرناکی را سپری می کند