اولین کنفرانس اندازه‌‌شناسی ایران برگزار می‌شود

اولین کنفرانس اندازه‌‌شناسی ایران برگزار می‌شود

مرکز ملی اندازه‌شناسی همزمان با هشتمین بزرگداشت روز جهانی اندازه‌شناسی، اولین کنفرانس اندازه‌شناسی ایران را ۲۸ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌کند.

اولین کنفرانس اندازه‌‌شناسی ایران برگزار می‌شود

(image)

مرکز ملی اندازه‌شناسی همزمان با هشتمین بزرگداشت روز جهانی اندازه‌شناسی، اولین کنفرانس اندازه‌شناسی ایران را ۲۸ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌کند.
اولین کنفرانس اندازه‌‌شناسی ایران برگزار می‌شود

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 8

اخبار دنیای دیجیتال