اولین واکنش قلعه نویی به تقابل حساس با رحمتی؛ خودم را کوچک نمی‌کنم!

اولین واکنش قلعه نویی به تقابل حساس با رحمتی؛ خودم را کوچک نمی‌کنم!

چهره روز این روزهای فوتبال امیرقلعه نویی است.تیمش شانسی برای قهرمانی ندارد و بزرگترین هنری که شاید بتواند انجام دهد کسب سهمیه است. 

اولین واکنش قلعه نویی به تقابل حساس با رحمتی؛ خودم را کوچک نمی‌کنم!

(image)

چهره روز این روزهای فوتبال امیرقلعه نویی است.تیمش شانسی برای قهرمانی ندارد و بزرگترین هنری که شاید بتواند انجام دهد کسب سهمیه است. 
اولین واکنش قلعه نویی به تقابل حساس با رحمتی؛ خودم را کوچک نمی‌کنم!

فروش بک لینک

اس ام اس جدید