اولین نشست خبری سخنگوی جدید شورای نگهبان فردا برگزار می‌شود

اولین نشست خبری سخنگوی جدید شورای نگهبان فردا برگزار می‌شود

اولین نشست خبری سخنگوی جدید شورای نگهبان فردا و با حضور اصحاب رسانه برگزار می‌شود.

اولین نشست خبری سخنگوی جدید شورای نگهبان فردا برگزار می‌شود

(image)

اولین نشست خبری سخنگوی جدید شورای نگهبان فردا و با حضور اصحاب رسانه برگزار می‌شود.
اولین نشست خبری سخنگوی جدید شورای نگهبان فردا برگزار می‌شود

خبرگزاری ایران