اولین خروجی استقلال مشخص شد/ مظلومی دلیل جدایی!

اولین خروجی استقلال مشخص شد/ مظلومی دلیل جدایی!

مجید صالح در این فصل چندین مرتبه با پرویز مظلومی مشکل پیدا کرد.

اولین خروجی استقلال مشخص شد/ مظلومی دلیل جدایی!

(image)

مجید صالح در این فصل چندین مرتبه با پرویز مظلومی مشکل پیدا کرد.
اولین خروجی استقلال مشخص شد/ مظلومی دلیل جدایی!

خرید بک لینک

wolrd press news