اولین بازی استقلال بدون حضور تماشاگران خواهد بود

اولین بازی استقلال بدون حضور تماشاگران خواهد بود

رئیس کمیته استیناف فدراسیون در خصوص اعتراض باشگاه استقلال تهران نسبت به برگزاری یک بازی بدون تماشاگر و محرومیت مهدی رحمتی توضیحاتی را ارائه کرد.

اولین بازی استقلال بدون حضور تماشاگران خواهد بود

(image)

رئیس کمیته استیناف فدراسیون در خصوص اعتراض باشگاه استقلال تهران نسبت به برگزاری یک بازی بدون تماشاگر و محرومیت مهدی رحمتی توضیحاتی را ارائه کرد.
اولین بازی استقلال بدون حضور تماشاگران خواهد بود