اوباما و محمد بن سلمان فردا دیدار می‌کنند

اوباما و محمد بن سلمان فردا دیدار می‌کنند

رئیس جمهوری آمریکا صبح روز جمعه با محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان دیدار خواهد کرد.

اوباما و محمد بن سلمان فردا دیدار می‌کنند

(image)

رئیس جمهوری آمریکا صبح روز جمعه با محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان دیدار خواهد کرد.
اوباما و محمد بن سلمان فردا دیدار می‌کنند