اوباما: تایید می‌کنم که تحریم علیه کوبا کارساز نبود/ آمده‌ام که آخرین بازمانده جنگ سرد را دفن کنم

اوباما: تایید می‌کنم که تحریم علیه کوبا کارساز نبود/ آمده‌ام که آخرین بازمانده جنگ سرد را دفن کنم

باراک اوباما رئیس‌‌جمهور آمریکا در سخنرانی عمومی برای مردم کوبا گفت که آمریکا و کوبا از موانع ایدئولوژیک و تاریخی گذشتند تا به برقراری مجدد روابط رسیدند.

اوباما: تایید می‌کنم که تحریم علیه کوبا کارساز نبود/ آمده‌ام که آخرین بازمانده جنگ سرد را دفن کنم

(image)

باراک اوباما رئیس‌‌جمهور آمریکا در سخنرانی عمومی برای مردم کوبا گفت که آمریکا و کوبا از موانع ایدئولوژیک و تاریخی گذشتند تا به برقراری مجدد روابط رسیدند.
اوباما: تایید می‌کنم که تحریم علیه کوبا کارساز نبود/ آمده‌ام که آخرین بازمانده جنگ سرد را دفن کنم

بازی آزاد

میهن دانلود