اهل بیت علیهم السلام صراط مستقیم بین مبدا و مقصد انسانند

اهل بیت علیهم السلام صراط مستقیم بین مبدا و مقصد انسانند

جمعی از شیعیان هندی مقیم آمریکا با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار کردند.

اهل بیت علیهم السلام صراط مستقیم بین مبدا و مقصد انسانند

(image)

جمعی از شیعیان هندی مقیم آمریکا با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار کردند.
اهل بیت علیهم السلام صراط مستقیم بین مبدا و مقصد انسانند

bluray movie download

تکست آهنگ