انقلابی هزینه میدهد اما غیر انقلابی هزینه میکند/ ترور شخصیت های انقلابی به خاطر ترس از منطق آنهاست

انقلابی هزینه میدهد اما غیر انقلابی هزینه میکند/ ترور شخصیت های انقلابی به خاطر ترس از منطق آنهاست

سعید جلیلی که برای شرکت در نخستین سالگرد شهید عرصه روشنگری؛ حاج مهدی مطلبی به مدرسه معصومیه قم رفته بود، گفت: با انقلاب دوگانه ی انقلابی و غیر انقلابی شکل گرفت و غیر انقلابی ها از هر چه رنگ و پسوند انقلاب داشته باشد هراس دارند.

انقلابی هزینه میدهد اما غیر انقلابی هزینه میکند/ ترور شخصیت های انقلابی به خاطر ترس از منطق آنهاست

(image)

سعید جلیلی که برای شرکت در نخستین سالگرد شهید عرصه روشنگری؛ حاج مهدی مطلبی به مدرسه معصومیه قم رفته بود، گفت: با انقلاب دوگانه ی انقلابی و غیر انقلابی شکل گرفت و غیر انقلابی ها از هر چه رنگ و پسوند انقلاب داشته باشد هراس دارند.
انقلابی هزینه میدهد اما غیر انقلابی هزینه میکند/ ترور شخصیت های انقلابی به خاطر ترس از منطق آنهاست

فروش بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال