انفجار کنترل شده خودرو در برابر سفارت اسرائیل در لندن

انفجار کنترل شده خودرو در برابر سفارت اسرائیل در لندن

پلیس لندن مجبور شد برای حفظ امنیت سفارت رژیم صهیونیستی در این شهر، یک دستگاه خودروی مشکوک به بمب گذاری را با انفجاری کنترل‌شده نابود کند.

انفجار کنترل شده خودرو در برابر سفارت اسرائیل در لندن

(image)

پلیس لندن مجبور شد برای حفظ امنیت سفارت رژیم صهیونیستی در این شهر، یک دستگاه خودروی مشکوک به بمب گذاری را با انفجاری کنترل‌شده نابود کند.
انفجار کنترل شده خودرو در برابر سفارت اسرائیل در لندن

اس ام اس جدید