انفجار دو بمب در بغداد

یک منبع امنیتی عراق اعلام کرد بمبی چهارشنبه شب نزدیک بازاری در منطقه الامین در شرق بغداد منفجر شد.