انفجار بمب در شهر فلوجه عراق

انفجار بمب در شهر فلوجه عراق

 انفحار بمب در شهر فلوجه عراق چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت.

انفجار بمب در شهر فلوجه عراق

(image)

 انفحار بمب در شهر فلوجه عراق چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت.
انفجار بمب در شهر فلوجه عراق

اپدیت نود32

خبر جدید