انفجار آنکارا تکذیب شد

انفجار آنکارا تکذیب شد

برخی رسانه‌ها اعلام کردند پلیس ترکیه وقوع انفجار در آنکارا را رد کرده و گفته است دود مشاهده شده به دلیل آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی بوده است.

انفجار آنکارا تکذیب شد

(image)

برخی رسانه‌ها اعلام کردند پلیس ترکیه وقوع انفجار در آنکارا را رد کرده و گفته است دود مشاهده شده به دلیل آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی بوده است.
انفجار آنکارا تکذیب شد

افق