انفجارهای مهیب در فرودگاه بروکسل/ ۱۱ نفرکشته و ۲۰ نفر زخمی شدند

انفجارهای مهیب در فرودگاه بروکسل/ ۱۱ نفرکشته و ۲۰ نفر زخمی شدند

منابع خبری از وقوع ۲ انفجار مهیب در فرودگاه بروکسل و کشته شدن ۱۱ تن و مجروحیت ۲۰ نفر خبر دادند.

انفجارهای مهیب در فرودگاه بروکسل/ ۱۱ نفرکشته و ۲۰ نفر زخمی شدند

(image)

منابع خبری از وقوع ۲ انفجار مهیب در فرودگاه بروکسل و کشته شدن ۱۱ تن و مجروحیت ۲۰ نفر خبر دادند.
انفجارهای مهیب در فرودگاه بروکسل/ ۱۱ نفرکشته و ۲۰ نفر زخمی شدند

خبر دانشجویی

تکست آهنگ