انفجارهای بغداد ۲ کشته و ۱۰ زخمی بر جا گذاشت

انفجارهای بغداد ۲ کشته و ۱۰ زخمی بر جا گذاشت
انفجار دو بمب در دو منطقه پایتخت عراق دو کشته و ۱۰ زخمی در پی داشت.

انفجارهای بغداد ۲ کشته و ۱۰ زخمی بر جا گذاشت

انفجار دو بمب در دو منطقه پایتخت عراق دو کشته و ۱۰ زخمی در پی داشت.
انفجارهای بغداد ۲ کشته و ۱۰ زخمی بر جا گذاشت