انصاری: ناامن کردن خلیج‌فارس به زیان ایران است

انصاری: ناامن کردن خلیج‌فارس به زیان ایران است

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ناامن کردن خلیج فارس به زیان ایران و خواست صهیونیست‌هاست، گفت: دولت نمی‌تواند به نیروهای مسلح، سپاه یا ارتش فرمان دهد.

انصاری: ناامن کردن خلیج‌فارس به زیان ایران است

(image)

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ناامن کردن خلیج فارس به زیان ایران و خواست صهیونیست‌هاست، گفت: دولت نمی‌تواند به نیروهای مسلح، سپاه یا ارتش فرمان دهد.
انصاری: ناامن کردن خلیج‌فارس به زیان ایران است

بک لینک رنک 6

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی