اندیشکده آمریکایی: روحانی برای رفع مشکلات اقتصادی ایران کار چندانی انجام نداده است

یک اندیشکده آمریکایی می‌گوید وعده انتخاباتی روحانی برای بهبود اقتصاد از طریق حل‌وفصل موضوع هسته‌ای به دلیل چالش‌های زیادی که در زمینه سیاست داخلی وجود دارد به خوبی محقق نخواهد شد و لغو تحریم‌ها قفل اقتصاد ایران را باز نخواهد کرد.