اندیشه‌های امام(ره) بغداد را از اشغال داعش نجات داد/ انقلاب اسلامی سرنوشت ایران و جهان اسلام را عوض کرد

اندیشه‌های امام(ره) بغداد را از اشغال داعش نجات داد/ انقلاب اسلامی سرنوشت ایران و جهان اسلام را عوض کرد

شیخ اکرم الکعبی تاکید کرد: ایران با اندیشه های امام خمینی(ره) به محض آنکه تروریست ها به دروازه های بغداد و کردستان رسیدند، به پشتیبانی همه جانبه از ملت عراق پرداخت.

اندیشه‌های امام(ره) بغداد را از اشغال داعش نجات داد/ انقلاب اسلامی سرنوشت ایران و جهان اسلام را عوض کرد

(image)

شیخ اکرم الکعبی تاکید کرد: ایران با اندیشه های امام خمینی(ره) به محض آنکه تروریست ها به دروازه های بغداد و کردستان رسیدند، به پشتیبانی همه جانبه از ملت عراق پرداخت.
اندیشه‌های امام(ره) بغداد را از اشغال داعش نجات داد/ انقلاب اسلامی سرنوشت ایران و جهان اسلام را عوض کرد

مرکز فیلم