انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قطعی نیست

انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قطعی نیست

عضو ناظر مجلس در شورای عالی اداری گفت: در جلسه شورای عالی اداری، در خصوص اهمیت ساماندهی مدیریت منابع انسانی خیلی بحث شد و بحث انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح شد.

انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قطعی نیست

(image)

عضو ناظر مجلس در شورای عالی اداری گفت: در جلسه شورای عالی اداری، در خصوص اهمیت ساماندهی مدیریت منابع انسانی خیلی بحث شد و بحث انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح شد.
انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قطعی نیست

خرید بک لینک رنک 5

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی